Jets reference CON bloomberg hareid firma vinner internasjonale storkontrakter 20190117 162933

Hareid-firma vinner internasjonale storkontrakter

Buildings and Green buildings

Lav levetidskostnad, høy driftssikkerhet og et internasjonalt godt rykte for norsk kvalitet viser seg nok en gang å være viktige faktorer for at Jets Vacuum AS utmerker seg internasjonalt.

Published on 2021-05-21
Jets reference CORP Bloomberg 20181025 135027 c
Bloombergs europeiske hovedkvarter i London


I London er de leverandør av vannbesparende sanitærsystemer til Bloombergs nye hovedkvarter. Det 100 000 kvadratmeter store bygget oppnådde rekordhøy karakter for et kontorbygg av slik størrelse, med 99.1%.

Teknologien fra Jets Vacuum AS var avgjørende for å oppnå dette. Alt vann høstes fra regnvann, og såkalt «gråvann» blir gjenbrukt i bygget. Det vil si at vann som er brukt til vasking og dusjing, blir gjenbrukt til å skylle ned i toalettene.

- Vi jobbet med denne leveransen i snart fire år, og det er en anerkjennelse å bli valgt som leverandør til dette banebrytende signalbygget i hjertet av London, sier Bjarte Hauge, VP Land og transport i Jets Vacuum AS.

Såkalte Green Buildings har stor oppslutning i utlandet, der det er betraktelig større fokus på vannforbruk enn her i Norge. Men selv om vann tradisjonelt ikke har vært sett på som en begrenset ressurs her, kan det hentes ut betydelige besparelser i energibruk, håndteringskostnader og avløp også her til lands.

Vannsparing er energisparing

- I Norge blir det i stor grad fokusert på energisparing, og isolert sett er det flott. Men nå må vi også få et større fokus på vann. Resultatet av å spare vann er jo nettopp store energibesparelser. Tenk bare på de enorme energimengdene vi bruker på å rense vann til drikkevannskvalitet – for så å bruke dette dyrebare vannet til å skylle ned i toalettet!

I tillegg må alt vannet vi forbruker håndteres og renses etter at det går ut i avløpet. Også dette er energikrevende. Av alt drikkevannet vi bruker i Vesten, regner man med at 25% blir brukt til å skylle ned i toaletter. Med våre vakuumtoaletter, som bruker mindre enn èn liter vann, reduserer vi dette vannforbruket med inntil 90%, påpeker Hauge.

Jets reference CON bmx parque da cidade highres justert
Det enorme byggeprosjektet BMX Parque de Cidade i São Paulo består av syv store skyskrapere.

SUKSESS I SÃO PAULO

Det nye hovedkvarteret til Banco Santander i São Paulo, Brasil, har hatt flere tidligere eiere. De første hadde aldri tenkt på å installere vakuumtoalett i bygget. Etter at prosjektet hadde stått på vent en stund, tok nye eiere over. De så fordelene med å installere system fra Jets Vacuum AS.

Takket være fleksibiliteten i Jets vakuumtoalettsystem, kunne vår teknologi bli implementert i byggets design på et mye senere stadium i byggeprosessen.