Jets Magazine

Area of interest
Select language
Jets image segments vacancies
Corporation
2022, a phenomenal year!
Jets Group had a phenomenal 2022, with record high turnover. Our vacuum solutions attracted big clients and led to large deliveries.
Read more
Jets image segments vacancies
Corporation
2022, et fantastisk år!
Vi kan med stolthet si at vi har hatt en rekordhøy omsetning i Jets Gruppen i 2022, med inntekter som oversteg fjoråret med over 100 million.
Read more
Jets Image CON Runde Panorama cabin side 1122
Cabin and homes
Spektakulære hytter som skåner naturen
Vi er stolte over at Runde Panorama valgte Jets™ sanitærløsning til 6 spektakulære hytter. Hyttene på Langeneset på Runde er bygd for å skåne naturen mest mulig, og da var vakuumløsning viktig for realisering av prosjektet.
Read more
Pexels frans van heerden 655794
Construction and public
Tømmestasjoner ved Norges havner kan gi miljøgevinst
Innføring av tømmestasjoner ved landets havner kan i stor grad øke trivselen og senke miljøbelastningen lokalt, noe våre naboer i Sverige nå ser verdien av.
Read more
Jets image festival pexels vishnu r nair 1105666 narrow
Festival and events
Reliable operations and elevated festival experience with vacuum technology
The Jets NOMAD ensured reliable operation of vacuumtoilets at Sweden Rock.
Read more
IMG 8746
Corporation
Lean guru Michael Ballé visits Jets
Michael Ballé has spent the past 25 years studying lean transformation, and helping companies develop a lean culture. Jets Vacuum was lucky enough to have him visit our location in Hareid.
Read more
IMG 8746
Corporation
Besøk av Lean-guru Michael Ballé
Michael Ballé har brukt de sist 25 årene til å studere lean transformasjon og til å hjelpe bedrifter med å utvikle en lean kultur. Jets Vacuum var heldige nok til å ha besøk av Ballé her på Hareid.
Read more
From the left: Hans-Ola Holstad from Holstad Eiendomsutvikling, Gunnar Gjersdal from Jets Vacuum and Julie Sundgot Andersen from Vekst i Hareid,
Corporation
Plans to modernize old factory
Holstad Eiendomsutvikling wants to transform a closed furniture factory to a modern business location, under the name ID24. With a local initiative, Vekst i Hareid, as their partner and Jets Vacuum as their first tenant, they have taken the first step towards that goal.
Read more
IMG 8680
Corporation
Satser på lokalt næringsliv med modernisering av fabrikk
Holstad Eiendomsutvikling vil transformere en nedlagt møbelfabrikk til et fremtidsrettet, moderne næringslokale, under navnet ID24. Med Vekst i Hareid som samarbeidspartner og Jets Vacuum AS som første leietaker har de tatt første steg mot å nå målet.
Read more