Jets Image Roofgarden City Stock 630153576 small

Innovasjonsstøtte til fremtidens avløpsystem

Corporation

I hard konkurranse har Jets Vacuum sammen med Minoko Design fått midler fra Design og arkitektur Norge - DOGA til å videreutvikle fremtidens bærekraftige kloakkhåndteringssystem.

Published on 2023-11-03

Dette pionerprosjektet kan endre fremtidens avløpssystemer ved å fokuserer på å separere svartvann fra gråvann for å optimalisere ressursbruken og redusere miljøpåvirkningen.

«Det innsiktsbaserte arbeidet kan i seg selv revolusjonere hvordan vi tenker og designer avløpssystemer i Norge i fremtiden. Dette er et helhetlig bærekraftig prosjekt, både miljømessig og økonomisk, til beste for både bedriften og samfunnet som helhet», står det i juryuttalelsen.

Jets Vacuum og Minoko Design skal samarbeide for å kartlegge og visualisere mulige løsninger gjennom et systemkart. Dette kartet skal synliggjøre vann- og avløpsstrukturene og bidra til en dypere forståelse av hvordan vi kan bygge mer bærekraftige avløpssystemer.

Målet med prosjektet til Jets Vacuum AS og Minoko Design er å:
  • Kartlegge innsikt fra forskjellige deler av kretsløpet og synliggjøre teknologien, utfordringene og løsninger som finnes.
  • Visualisere systemer og løsningsrom som kan brukes til å bidra til faktiske løsninger og produkter.
  • Skape underlag for myndigheter og politikere som vil bidra til endring.

Et todelt kloakksystem

Gjennom å holde svartvann (avløp fra toaletter) og gråvann (avløp fra dusjer, vasker og oppvask) separat, kan Jets Vacuum bidra til mer effektiv vannbehandling og gjenbruk. Gråvannet, som utgjør den største volumdelen av husholdningsavløp, kan renset og anvendes til ikke-potable formål som toalettspyling og vanning, mens svartvannet blir behandlet separat for å utvinne næringsstoffer og biogass.

Dette kildeseparerende avløpsystemet har mange fordeler, inkludert enklere vannrensing, reduksjon i rørdimensjoner og energibruk, høyere energikonsentrasjon i svartvann som kan utnyttes til energiproduksjon, samt minsket risiko for forurensning av naturlige vannkilder.

Samfunnsmessig påvirkning

Med DOGAs innovasjonsstøtte på 550.000 kroner, anerkjennes betydningen av Jets Vacuums prosjekt ikke bare som en forretningsmulighet, men også som et bidrag til det større samfunnet. Designmetodikk og brukerstudier legges til grunn for å sikre at de utviklede løsningene møter faktiske behov.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) understreker viktigheten av designdrevet innovasjon, spesielt i overgangen til et bærekraftig norsk næringsliv. Prosjektet til Jets Vacuum er i tråd med regjeringens ambisjoner om et lavutslippssamfunn innen 2050.

En ny æra for avløpsbehandling

Jets Vacuums initiativ har potensialet til å revolusjonere avløpsbehandlingen, noe som kan føre til viktige økonomiske og miljømessige fordeler. Prosjektet representerer en modell for fremtiden og kan være et eksempel for andre nasjoner som søker å oppnå lignende bærekraftsmål.

Ved å se verdien i det som en gang ble betraktet som avfall, viser Jets Vacuum vei for en industri som er klar for forandring, og setter en ny standard for hvordan vi håndterer våre mest grunnleggende behov. Med denne tilnærmingen, kan avløpsvann ikke lenger ses som et problem, men som en verdifull ressurs som venter på å bli utnyttet.

Leverer allerede kildeseparerende avløp.

Mens Jets Vacuum står i spissen for utviklingen av et nytt og mer bærekraftig avløpssystem, har selskapet allerede bevist sin innovasjonsevne gjennom eksisterende kildesepareringsløsninger for hus- og hyttemarkedet. Disse systemene, designet for å møte de unike utfordringene i områder uten sentralisert avløp, tilbyr en miljøvennlig og effektiv håndtering av avfallsvann.

Ved å utvikle denne løsningen videre og samarbeide med enda flere fagfelt og ulike brukere vil vi få viktig innsikt i hvordan vi skal løse fremtidens kloakk håndteringssystem på en bærekraftig måte.

Om prosjekt:

I dag blir avløpsvannet i byer samlet og pumpet over store avstander gjennom store rørgater / tunneller under jorda. Dette krever enorme investeringer, og det er stor risiko for lokal forurensning. Å skille gråvannet (dusj, vask, oppvask...) fra svartvannet (toalett) i hvert sitt separate rørsystem, såkalt kildeseparering, kan gi mange fordeler, f.eks.:

  • Forenklet rensing av gråvann og gjenbruk av dette til toalettspyling, bilvask, vanning o.l.
  • Redusert belastning på avløpsrenseanlegg og energibesparelser.
  • Betydelig mindre rørdimensjoner.
  • Høy energikonsentrasjon i svartvannet. Gjenvinning av næringsstoffer og produksjon av biogass.
  • Mindre utslipp eller lekkasjer til elver, innsjøer og hav.