Jets Image Ask Kleive Torlen goksoyr2 0624 edit web rgb

Jets Vacuum kåret til en av Norges mest innovative virksomheter

Corporation

PRESSEMELDING

Innovasjonsmagasinet har presentert sin årlige kåring av de mest innovative virksomhetene i Norge. Industribedriften Jets Vacuum AS fra Sunnmøre er med på listen for første gang på en solid 5. plass.

Published on 2024-06-11
Oyvind Torlen portrett staende 2
Øyvind Tørlen, CEO

Innovasjonsmagasinet kårer hvert år de mest innovative virksomhetene i Norge. På årets 5. plass ligger en industribedrift med hovedkontor på Hareid, et lite tettsted på Sunnmøre: Jets Vacuum AS. Virksomheten har produsert sanitærløsninger basert på vakuum siden 1986, og innovasjon har vært deres konkurransefortrinn siden starten.

  • Da JETS lanserte sin egenutviklede vakuumpumpe, Vacuumarator®, i 1989 satte den en ny standard i den maritime industrien. Siden den gang har JETS kontinuerlig videreutviklet eksisterende produkter og innovert nye løsninger. Nå leverer vi ikke bare vakuumsystemer i verdensklasse til den maritime industrien, men også til prosjekter på land. Det å bli kåret til Norges 5. mest innovative selskap er en fin anerkjennelse av innovasjonsarbeidet som har foregått i JETS over flere tiår, sier CEO Øyvind Tørlen.

Juryen som valgte ut kandidater og rangerte årets mest innovative virksomheter var sammensatt av flere dyktige personer med ulik erfaring og kompetanse. Leder for juryen var Truls Berg, Innovasjonsmagasinet sin redaktør, og årets jury bestod ellers av Ingvild Myhre, leder av Nasjonalt Innovasjonsråd, klimapsykolog Ragnhild Nilsen, NHH’s innovasjonsprofessor Tor W. Andreassen, Standard Norges direktør for energi, bærekraft og teknologi Åse Lunde, tidligere finansminister Jan Tore Sanner, NTNU’s professor emeritus Arne Krokan, Computerworlds redaktør Anders Løvøy og svenskenes globale innovasjonsprofessor og tidligere Brain of the Year Leif Edvinsson.

  • Denne listen er den mest omfattende oversikten over hvilke virksomheter som faktisk er de mest innovative, i motsetning til de som primært snakker om innovasjon. Vi er opptatt av å løfte frem virksomheter fra alle bransjer, store og små, fra alle landsdeler. Det er alltid spennende å kunne løfte frem aktører som Jets Vacuum, som holder til i en bygd på kysten og som derfra driver med innovasjon på høyt nivå, sier Truls Berg, ansvarlig redaktør i Innovasjonsmagasinet og INNOMAG.

Jets Vacuum har god lønnsomhet, og opererer i dag til flere ulike markedssegmenter. Fra hovedkontoret på Hareid leverer de vakuumsystemer til kunder i hele verden.

  • JETS sin forretningsfilosofi er bygget på bærekraft og innovasjon. Vi har fokus på å minimere sløsing av verdifulle ressurser, som vann. Produkter og løsninger fra JETS er utviklet og designet nettopp for å skape varige verdier for våre kunder så vel som miljøet, sier Tørlen.
JETS Production image Vacuumarator pumps production line cover with logo AFH0474 Master web
Vacuumarator®

Jets Vacuum har levert nesten 600.000 vakuumtoaletter til hele verden siden selskapet ble startet for snart 40 år siden. JETS sin patenterte vakuumpumpe, Vacuumarator®, har med dette ført til store besparelser av vann.

  • Sanitærløsninger fra JETS bidrar til å spare mer enn 25 millioner liter vann daglig da vakuumtoaletter bruker minimalt med vann sammenlignet med tradisjonelle toalettløsninger, forklarer Tørlen.

Innovasjon står også sentralt i JETS sitt arbeid med å redusere sitt eget klimafotavtrykk. Selskapet er sertifisert etter standardene NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet og NS-EN ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø. JETS har nettopp publisert sin første ESG-rapport med oversikt over deres innsats for å redusere miljøpåvirkning, støtte ansatte og generere langsiktig verdi for selskapets interessenter. ESG-rapporten spenner over JETS-operasjoner, samt oppstrøms- og nedstrømsaktiviteter i verdikjeden til JETS med hensyn til miljø, sosiale- og forretningsetiske forhold.

  • JETS hadde ikke eksistert uten innovasjon – det er kjernen vår. Selskapet ble bygd på nytenking, og vi kommer til å fortsette med innovering og videreutvikling av våre produkter og løsninger. Vi har lykkes godt med å skape lønnsom vekst over flere år, og vi mener at vi har et reelt bidrag til en mer bærekraftig verden. Dette er vi stolte av, avslutter Tørlen.