Jets reference CON vakuum er fremtiden Hareid Group hareidgroup

Vacuum er fremtiden!

Buildings and Green buildings

Vi kjenner dem fra fly, tog og skip – toalettene som avslutter seansen med et høyt svupp når de suger toalettavfallet ned og bort. Men visste du at teknologien er på full fart inn i landbaserte bygg? Jets Vacuum AS på Hareid er verdensledende på vakuumtoaletter – og spår det tradisjonelle vannklosettets død i løpet av 10-20 år.

Published on 2019-05-22

Type of project: Kontorbygg

Challenge: Finne miljøvennlige løsninger for et bærekraftig bygg

Jets solution: Energieffektive og vannsparende vakuumtoalett

- Med vakuumtoaletter reduseres vannforbruket med opptil 90 prosent, uten at det går ut over komforten på noen måte, sier Vice President Land & Transport, Bjarte Hauge, i Jets Vacuum AS. – Dette er umåtelig viktig, ikke bare i de delene av verden der det er knapphet på vann, men også her i Norge.

- Redusert vannforbruk dreier seg like mye om redusert energibruk i forbindelse med rensing og transport, og det er et viktig miljømål, fortsetter han og legger til: - Vanninfrastrukturen er kostbar, og med redusert forbruk synker kostnadene forbundet med dette.

Verdensledende teknologi

Som verdens største leverandør av vakuumtoalettsystemer til skip, kaster Jets Vacuum AS nå for alvor øynene på landfaste bygg. Selskapet har allerede levert verdens største landanlegg til et brasiliansk fotballstadion.

Nå er det imidlertid naboen Hareid Group som er i fokus. Det Sunnmøre-baserte konsernet er i ferd med å bygge nytt hovedkvarter som samler alle datterselskapene (i hjemkommunen). Det 7000 kvadratmeter store nybygget i vannkanten får installert vakuumtoalettssystem som et ledd i miljøtilpasningen.

– Vi har store ambisjoner om å bygge miljøvennlig, sier konserndirektør Ronald Dyrhol og forteller om et 1700 kvadratmeter stort solcelleanlegg på taket, som skal bidra til energiproduksjon, LED-belysning, fettutskillingsanlegg – og altså vakuumtoaletter.


Jets reference CON vakuum er fremtiden Hareid Group hareidgroup
Hareid Group velger Jets™ for sitt nye, mer bærekraftige hovedkontor.

– Vi ønsker å forbruke minst mulig vann og ha minst mulig avløp, så da ble det naturlig å satse på denne teknologien – og det er jo kjekt å vise frem produktene til vår nærmeste nabo, smiler han.

– Den lille merkostnaden i innkjøp er verdt det, og vi regner med besparelser på blant annet røropplegg. Det er viktig å tenke miljø, og ikke minst er det spennende å se at folk er så opptatte av disse løsningene, sier direktøren, som allerede har begynt å holde omvisninger i bygget som skal stå ferdig i januar 2016.

Behøver aksept

Utfordringen, slik Hauge ser det, er å få aksept i markedet for ny toalettteknologi. – Det fins mostand, særlig blant etablerte aktører som gjerne vil at tingene skal forbli slik de er. Men når vi vet at et tradisjonelt gravitasjonstoalett i snitt gjerne bruker seks liter vann per toalettbesøk, og vi kan redusere det til én liter, er det få argumenter mot. Vi har sett en positiv utvikling de siste ti årene, og vi kommer til å se en enda større utbredelse av denne teknologien de neste ti.

For Hauge og Jets Vacuum AS er det er spørsmål om samfunnsansvar og bærekraftig utvikling. – Samfunnet er nødt til å ta ressursforvaltning på alvor, også når det gjelder vann, selv om vi er vant til å ha nok av det i Norge. Alt vann skal behandles – både på vei inn og ut av et bygg. Redusert vannforbruk er en sentral faktor i samfunnets totale ressursforvaltning, avslutter Hauge.