Jets image Holasandur Island Getty Images 609166986

Fra svart sand til fruktbar jord på Island

Buildings and Green buildings

Da Icelandair Hotels skulle bygge nytt i det unike landskapet ved Myvatn, var miljøvennlige og bærekraftige løsninger avgjørende. Med vakuumtoalett og oppsamling av svartvann, var JETS en ideell match.

Published on 2019-10-11
OM PROSJEKTET
  • Type prosjekt: Hotell
  • Utfordring: Ivareta den sårbare naturen i Myvatnområdet
  • Jets løsning: Vannsparende toalett og svartvannsoppsamling

Nye Icelandair Hotel Myvatn ligger i fantastiske omgivelser i det som blir kalt Nordlyshovedstaden på Island. Omgitt av særegne naturfenomen som ruvende lavaformasjoner og kokende gjørmehull, er Myvatnområdet en yndet destinasjon for tilreisende. Våtmarkene rundt innsjøen har et så spesielt og rikt fugleliv at det har status som særdeles viktige i internasjonal sammenheng.

Unik og sårbar natur

Icelandair Hotels legger sin stolthet i å være en leder innen miljøvennlig hotelldrift. Samtlige hotell i kjeden har oppnådd den internasjonale miljøsertifiseringen ISO 14001, og må dermed møte strenge krav til energiforbruk og avfallsmengde.

- Naturen rundt Myvatn er unik og sårbar. Derfor har vi installert miljøvennlige toalett som hjelper til med å beskytte innsjøen og til å bidra til jordforbedring i dette fantastiske distriktet.
Hildur Ómarsdóttir, Marketing and Business Development Director, Icelandair Hotels.

Jets reference CON Icelandair Myvatn Queen Guest Room toilet crop
Elegante, miljøvennlige toalett fra Jets Vacuum AS ivaretar komforten for gjestene på Icelandair Hotel Myvatn.

Vannsparende toaletter

JETS vakuumtoaletter bruker inntil 90% mindre vann enn konvensjonelle vannklosett. Vannsparinger kanskje ikke det første en tenker på som et nødvendig tiltak på Island, øyen med de mange innsjøene, kildene og fossefallene. Men med vakuumteknologi fra Jets Vacuum AS sparer en ikke bare rent vann fra å bli skylt i do; kloakkmengden, eller svartvannet som samles opp blir også betydelig mindre. Drastisk redusert volum fører igjen til at tanken må tømmes sjeldnere, og slik sparer en på både energibruk og håndteringskostnader.

Icelandair Hotels samarbeider med lokale myndigheter for å forbedre renovasjonen i området. Dette inkluderer blant annet å sette mål for rensing og resirkulering av avløpsvann, samt å dra nytte av næringsstoffene som finnes i svartvann gjennon resirkulering i forbindelse med jordforbedringstiltak.

Når naturen kaller

En av de største truslene for økosystemet på Island er voksende ørkenområder. Som følge av tidligere avskoging er over 20% av landet dekket av den karakteristiske svarte sanden. På grunn av hardt klima med vind og vulkansk aktivitet, sprer sanden seg stadig. Tiltak for å begrense spredningen har vært en viktig del av miljøarbeidet på Island i over hundre år.

Ved Icelandair Hotel Myvatn sørger løsningen fra Jets Vacuum AS for at svartvannet fra hotellets toaletter blir samlet i en egen tett tank. I samarbeid med Soil Conservation Service of Iceland (SCSI) blir tanken tømt av spesialutstyrte tankbiler og innholdet behandlet og fraktet til en stor oppsamlingstank ved Holasandur. Her jobber SCSI litt etter litt med å gjøre den 130 km2 store ørkenen av vulkansk sand om til næringsrik jord. Om sommeren blir det oppsamlede innholdet i tanken pløyd ned i sanden som organisk gjødsel. Gjennom planting av gress, busker og trær vil det være med på å forebygge videre spredning av ørkenen på Island.

- Slik svarer Icelandair Hotels når naturen kaller: ved å bidra til å bevare Myvatns økosystem, miljøet og ved å støtte jordforbedringstiltak for å hindre at med av den fantastiske naturen i området blir ødelagt av ørken.”
Hildur Ómarsdóttir

Bærekraft er kjernen i Jets Vacuum AS sin forretningsidé. Med sin banebrytende vakuumteknologi er de førstevalg til miljøvennlige og grønne bygg over hele verden. Prosjekter som dette på Island, viser at de fleksible løsningene kan tilpasses lokale behov og krav.