CVS™: Constant Vacuum System

In a Constant Vacuum System, vacuum is maintained in the piping at all times. The Vacuumarator® pump starts and stops automaticallly, activated by the vacuum level in the piping via a pressure sensor. Suitable for installations with more than 4 toilets and/or grey water interface units.
 • Constant vacuum
 • Pressure senso
JETS Corporate illustration jets CVS VOD system

Installasjon / montering

Du kan montere inntil 15 toaletter og/eller gråvannstanker på et CVS™ system. Vacuumarator® pumpen skal alltid stå på nivå med eller lavere enn det laveste toalettet på systemet.

Plassering av utstyret er fleksibelt og du velger selv om du vil ha Vacuumarator® pumpen stående bak toalettet, ved siden av, i et annet rom eller i kjeller. Kontakt din lokale forhandler for detaljer rundt rørlegging.

 • Inntil 15m toaletter
 • Kun vannledning og vakuumrør til toalett (ikke strøm)
 • Du bør ha over 20m total rørlengde mellom toalett og pumpe
 • Inntil 100m lengde på rør fra pumpe til tank
 • Du kan trykke avfallet inntil 5m opp fra hytte/pumpe til tank
 • Vakuumrør (mellom toalett og pumpe) kan legges i himling. Max løft: 3,6m fra toalett.

Tank og mottaksløsninger kan benyttes uavhengig av system.

Les alltid gjennom vår rørguide og tilhørende instruksjoner (manual) før montering.

Se vårt utvalg i mottaksløsninger

Funksjon

CVS™ systemet fra Jets® skiller seg fra våre andre hyttesystemer ved at det i CVS™ systemet hele tiden er vakuum i rørene mellom toalett og pumpe. Derfor kaller vi det et CVS™ (Constant Vacuum System).

Vacuumarator® pumpen er stilt inn på et visst vakuumnivå og vil starte og stoppe etter behov for å opprettholde dette vakuumnivået. Siden det hele tiden er vakuum i rørene vil toalettet tømmes og spyle umiddelbart når du trykker på spyleknappen.

Vacuumarator® pumpen er hjertet i ethvert Jets® system: den lager vakuum, den maler opp avfallet og pumper avfallet til ønsket mottaksløsning.

Vakuumtoalettene fra Jets® fås i porselen eller rustfritt stål med spyling på inntil 1 L.

Systemets styringsboks (VTS kontroller) sammen med en trykktransmitter sørger for stabil drift uansett lengde på rør.

 • Mulighet for utbygging av systemet på et senere tidspunkt (inntil 15 toaletter)
 • Kontrollenhet hvor du kan følge med på gangtid pumpe
 • Stoppfunksjon ved full tank.

Mulighet for montering av alarm (lyd eller lys) ved full tank fås på alle våre Jets™ løsninger.

Specifications

Water Connection1/2" male BSP
Voltage230V, 400V, 690V (ask for more)
Toilet valveVFD
Grey Water Interface Unit valveVD, ED